กรุงเทพ-ชุมพร-หลังสวน

สุวรรณนทีขนส่ง . กรุงเทพ-ชุมพร-หลังสวน

สุวรรณนทีขนส่ง เส้นทาง กรุงเทพ-ชุมพร-หลังสวน ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • จุดจอดแม็คโครบางบอน
  • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.เมืองชุมพร
  • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่